Bolidens PistolskytteklubbBolidens PSK

Styrelsen

Historia

Bilder

Träningstider

Tävlingar/
resultat


Nybörjare

Sponsorer

Medlemsinfo

Bolidens Psk
Byalagsgatan 10
934 32 Kåge

  

 

                      
                                      Historik om Bolidens Pistolskytteklubb
 

                              Protokoll fört vid konstituerande sammanträde den 25.10 - 53 för bildande av pistolskytteklubb.
                              Av de 31 personer som anmält sig intresserade har 14 infunnit sig till sammanträdet.

                             Intendent Theder förklarade sammanträdet öppnat varpå förrättades val av funktionärer.
        
                                                                           Valda blev.
                                  Ordförande                      Theder
                                  Sekreterare                      Elofsson
                                  Justeringsmän                   Håkansson,  Lenman

                          Ordet förklarades fritt varpå ordförande fick besvara frågor betr. finasiering, anläggande av bana,
                          anskaffning och priser för olika vapen mm.
                         Genom handuppräckning tillkännagavs de närvarande sin önskan att inträda i klubben 
        
                         Val av interimsstyrelse 
                         Valda blev.       Ordförande                 Theder
                                                 Sekreterare                  Elofsson
                                                 Kassör                         Sundberg
                                                 Materialförvaltare          Lenman         
                                                 Skjutledare                    Ingler
                                                 Suppleant 1                   Torsten Andersson
                                                 Suppleant 2                   Håkansson

                                          Klubben döptes till " Bolidens Pistolskytteklubb".
                                                                                                
    Boliden 25.10-53
                                                                                                        P.Elofsson

                                                          Brev från Svenska Pistolskytteförbundet   
           Svenska Pistolskytteförbundet får med anledning av Eder skrivelse den 23 april 1954 härmed
           meddela att Eder ansökan om anslutning bifallits och har klubben erhållit medlemsnummer 610.
           Det förutsättes, att årsavgiften för 1954, som inklusive avgiften för ansvarighetsförsäkringen
           utgör 1:- krona per aktiv skytt, omgående insättes på förbundets postgirokonto nr 87631.

                                                                                                                      Stockholm den 27 april 1954
                                                                                                                      Svenska Pistolskytteförbundet
                                                                                                       Ivan Menzinsky